W kwestii produktów ubezpieczeniowych podjęliśmy współpracę z renomowanymi Towarzystwami ubezpieczeniowymi. Naszymi partnerami są:

 

 

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
 • TUiR Allianz Polska 
 • ERGO Hestia 
 • Genrali
 • Compensa
 • Warta

 

 

Pakiety ubezpieczeniowe dla nabywców i posiadaczy pojazdów marki Hyundai składają się z następujących rodzajów ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie autocasco (od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych) z uwzględnieniem szczególnych elementów: 

  1. Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych)

  2. Możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy (w przypadku pojazdów używanych)

  3. Zniesienie udziałów własnych w przypadku likwidacji szkody w ASO Hyundai

  4. Bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w ASO Hyundai tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i przy zachowaniu procedur technologicznych wymaganych przez producenta.

  5. Brak potrąceń z ustalonego odszkodowania kwot amortyzacji części i zespołów pojazdu.

  6. Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

 • Ubezpieczenie car assistance - możliwość zorganizowania i pokrycia kosztów udzielenia pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie całej Europy ( w tym samochód zastępczy na na cały okres naprawy).

 • Ubezpieczenie Zielona karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym

 • Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (w związku z ruchem tych pojazdów)